Otistik Bozukluk Tanı Kriterleri

 

DSM-IV’e göre otistik bozukluk tanısı konulabilmesi için aşağıdaki üç ana kriter içinden altı ya da daha fazla maddenin uyuşması gerekmektedir;

1) Sosyal etkileşimde belirgin yetersizlik: 

A. Sözel olmayan davranışlarda yetersizlik (göz kontağı, yüz ifadesi,beden duruşu,jestler)

B. Gelişim düzeyine uygun arkadaş ilişkisi geliştirememesi,

C. Başkaları ile kendiliğinden ilgi alanları ve duygularını paylaşmakta eksiklik,

D. Sosyal –duygusal karşılık verememe

2) İletişimde niteliksel yetersizlik 

A. Konuşma dilinin gelişmesinde gecikme veya tamamen yokluğu

B. Konuşması gelişen bireylerde, konuşmayı başlatma ve sürdürmede eksiklik

C. Dilin stereotipik, tekrarlayıcı veya idiosenkrotik kullanımı

D. Gelişim düzeyine uygun, kendiliğinden olabilecek taklite dayalı (senaryolu oyunların olamayışı)

3) Kısıtlayıcı, tekrarlayıcı davranışlar, ilgiler ve etkinlikler 

A. Bir veya daha fazla kısıtlayıcı tekrarlayıcı ilgi alanı ile aşırı uğraş (ister yoğunluk ister içerik tuhaf olsun)

B. İşlevsel olmayan rutin veya rituellere katı bir şekilde bağlılık

C. Stereotipik ve tekrarlayıcı motor hareketler

D. Objelerin bir bölümü ile ilgilenme

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !